Fordon

Vi har runt 20 stycken lastbilar i vår fordonspark. Tack vare deras egenskaper kan vi erbjuda våra kunder en heltäckande service. Med våra lastbilar och övriga utrustning kan vi erbjuda flertalet tjänster som du kan läsa mer om här. Vi har bland annat möjlighet att utföra Lastväxlartransporter, kranbilsuppdrag, TV inspektion av ledningar, hetvattenspolningar med högtryck samt diverse saneringsarbeten.

Förutom de tunga transportfordonen har vi mindre servicebilar som bland annat används som transportbilar. De används också vid enklare tankbesiktningar då ingen rengöring krävs, vid kontroll av oljeavskiljare samt montering av brunnsfilter, länsar och annat saneringsmaterial.

Sug- och trycksläp