Fordon

Fordonsparken består av ett 20-tal fordon. Tack vare deras egenskaper kan vi erbjuda våra kunder en heltäckande service. Med våra lastbilar och övriga utrustning kan vi erbjuda flertalet tjänster. Möjlighet finns att utföra lastväxlartransporter, kranbilsuppdrag, TV- inspektion av ledningar, hetvattenspolningar med högtryck samt diverse saneringsarbeten.

Förutom de tunga transportfordonen har vi mindre servicebilar som bland annat används som transportbilar. De används också vid enklare tankbesiktningar då ingen rengöring krävs, vid kontroll av oljeavskiljare samt montering av brunnsfilter, länsar och annat saneringsmaterial.

Sug- och trycksläp