Om oss

Vår vision är att erbjuda lösningar med hög kvalitet och till rätt pris som passar våra kunders specifika behov.
Vår kunniga och välutbildade personal tillsammans med vår välutrustade fordonspark och långa erfarenhet i branschen gör att vi kan uppnå vår vision och hjälpa våra kunder på bästa sätt. Vi värnar om miljön och är även ackrediterade av Swedac för att utföra olika besiktningar av tankar och cisterner.

Organisationsnummer 556633-7613
Moms reg. nummer / VAT-nummer SE556633761301
Postgiro 80751-1
Bankgiro 5485-3072

Samarbeten

För att kunna erbjuda våra kunder en mer heltäckande service har vi ett nära samarbete med Acitex och STOR.

STOR, Sveriges tankrengörings- och saneringsföretags riksförening, är en heltäckande branschförening som verkar för att säkerhet, arbetsmiljö och kvaliteten inom branschen säkerställs och utvecklas.

Acitex är ett säkerhetsföretag i saneringsbranschen för olje-, kemikalie- och vattenhantering. Vi använder oss av deras sortiment för miljöskydd för att värna om miljön.

Kunder

Här följer ett urval av våra kunder: