Företaget

Vision, Service med kvalitet för alla.

Kompetent personal tillsammans med välutrustad fordonspark och lång erfarenhet i branschen gör att vi kan hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Kvalitet och miljö står i fokus genom ISO certifiering enligt SS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet), SS-EN ISO 14001:2015 (miljö) och ackrediterade av Swedac för att utföra cistern- och oljeavskiljarkontroll enligt SS-EN ISO 17020:2012 (krav på verksamhet, kontrollorgan).

Organisationsnummer: 556633-7613
Moms reg. nummer / VAT-nummer: SE556633761301
Postgiro: 80751-1
Bankgiro: 5485-3072

Samarbeten

STOR, Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening

Acitex

Kunder

Ett urval av våra kunder: