Cisternkontroll / Oljeavskiljarsystem

Vi är ackrediterade av Swedac att utföra kontroll av oljetankar och cisterner samt frivillig ackreditering för 5 års kontroll av oljeavskiljarsystem och 6 månaders underhållskontroll.
För att kunna göra en kontroll behöver tanken/oljeavskiljaren rengöras, vi har utrustning och kunskap att rengöra allt från villatankar till depåcisterner. Vi har även utrustning att sanera kemikaliecisterner innehållande exempelvis lut och syra.

Vi kontrollerar enligt MSBFS 2018:3 föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. Oljeavskiljarsystem kontrolleras enligt SS-EN 858.2.  Läs mer om Swedac på http://www.swedac.se/.

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för cistern- och oljeavskiljarkontroll behandlas med sekretess. Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.

Vid frågor kontakta Lars Strandstedt, lars@spol-industriservice.se.

Exempel på cisternkontroller vi utför

Vi är ackrediterade av swedac för cisternkontroller