Cisternkontroll / Oljeavskiljarsystem

Vi är ackrediterade av Swedac att utföra besiktningar av oljetankar och cisterner samt  oljeavskiljarsystem inkl. 6 månaders Uh-kontroll.
För att kunna göra en cisternkontroll behöver tanken/oljeavskiljaren rengöras, vi har utrustning och kunskap att rengöra allt från villatankar till depåcisterner. Vi har även utrustning att sanera kemikaliecisterner med t.e.x lut och syra.

Vi besiktigar enligt MSBFS 2014:5 och NFS 2003:24 föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. Oljeavskiljarsystem besiktas enligt SS-EN 858.2.  Läs mer om Swedac på http://www.swedac.se/.

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för cisternkontroll behandlas med sekretess. Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.

Vid frågor kontakta Lars Strandstedt på lars@spol-industriservice.se.

Exempel på cisternkontroller vi utför

Vi är ackrediterade av swedac för cisternkontroller