TV- inspektion

Genom att använda modern kamerateknik vid TV- inspektionen kan problem snabbt och enkelt lokaliseras. Med det inspelade materialet kan fel påvisas för till exempel försäkringsbolag och skador kan minimeras och förebyggas. Flera olika kameror kan inspektera allt ifrån avloppsledningar och brunnar till ventilationsanläggningar, rörsystem och andra trånga utrymmen.

Exempel på tillfällen då TV- inspektion är lämpligt

Filmning av ledning