Rörinspektion

Genom att använda modern kamerateknik vid rörinspektionen kan problemen snabbt och enkelt lokaliseras. Med det inspelade materialet kan felet påvisas för till exempel försäkringsbolag och skadorna kan minimeras. Vi har flera olika kameror och kan inspektera allt ifrån avloppsledningar och brunnar till ventilationsanläggningar, rörsystem och andra trånga utrymmen.

Exempel på tillfällen då rörinspektion är lämpligt

Filmning av ledning