Sanering

Sanering kan innefatta allt ifrån städning inom industrin till hantering av miljöfarligt utsläpp. Vi har både kunnig personal och rätt utrustning för att kunna ta hand om miljöfarligt utsläpp som kan ske i samband med en läcka eller maskinellt haveri. Vi värnar om miljön och samarbetar med Acitex som tillhandahåller miljöskydd. Sanering i form av städning behövs även inom industrin, både på daglig basis och i samband med de större årliga driftstoppen. Oavsett ditt behov har vi lösningen.

Exempel på tillfällen då sanering kan behövas

Sanering av hartslim