Vatten

Vatten används för att lösa stopp och spola ledningar. Vi har utrustning för att lösa problem i allt ifrån små ledningar i köksavlopp till stora kulvertar. Med hetvatten från våra lastbilar kan vi bland annat lösa både fett och is. Bilarna kan även transportera vatten till pooler och processer med höga renlighetskrav.

Exempel på vad vi använder vatten till

Pumpning av vatten vid bygge