Utrustning

Vi är utrustade för att på bästa sätt kunna serva våra kunder. Våra slambilar har en standarduppsättning av spol-och sugslang samt div specialverktyg och våra kranbilar har tillgång till gripsverktyg mm. Till detta har vi har även kompletterande utrustning.
– Allt för att kunna tillgodose våra kunders behov på bästa sätt.

Kem

För att arbeta med kemikalier krävs mycket utrustning och framförallt kunnig och erfaren personal då riskerna är höga. Vår personal har kompetens inom kemi och hur olika ämnen reagerar med varandra samt att de är utrustade med gastäta kemdräkter av samma slag som används av brandkår och räddningstjänster över hela världen.

Vi utför bland annat underhållsarbeten på anläggningar, länsning av ledning efter lastning/lossning av kemtransport, rengöring av cistern för besiktning samt sanering vid olycka eller utsläpp.

Pumpar

Vi har pumpar av flera olika slag. Bland annat mobila pumpar som kan användas då en stor lastbil är överflödig. Pumparna används även i samband med rengöring av sedimenteringsbrunnar då man pumpar bort klarfasen och bara suger upp slammet för att minimera tippkostnader. Vi har även två lastbilar med Mono-pumpar för pumpning av olja eller för att kunna trycka vätska högt upp i en cistern.

Det finns även en möjlighet att hyra våra pumpar av olika storlek och modeller.